ترمیم سنگ نمای ساختمان

329
نمای ساختمان و یا دراثر یخ زدگی پشت سنگ های نما ممکن است، ساختمان بعد از مدتی شروع به نشست کند. که این اتفاق باعث می شود که به سنگ فشار بیشتری وارد وسنگ ها شکسته و یا شل شوند و در نهایت ریزش کنند . نماشویی استوارپور پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در کرج ، تهران و قزوین را انجام می دهد . برای اطلاع از قیمت پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان با شماره تلفن 09909086990 تماس بگیرید .
pixel