سیاه‌ماهی: Capoeta capoeta

144
144 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

گونه سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta)، ماهی کاپوئتا، در جهان پراکنش زیادی داشته و در ایران دارای 4 زیرگونه مختلف است که با یکدیگر تفاوت دارند. نام محلی آن سورو، تیل خوس، گل خور و... است. حوضهء آبریز دریای خزر، رودهای منتهی به دریاچه ارومیه، آبریز ارس، دریاچه بزنگان، دالکی، شاپور و... محل زندگی این زیرگونه‌ها است که تا بیش از 40 سانتیمتر بزرگ شده و در بعضی نقاط صید زیادی دارند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/inland/Capoeta-capoeta.html