مصاحبه خبر 20:30 با مجید فاضلی - www.MajidFazeli.com

182

مصاحبۀ مجید فاضلی با خبر 20:30 در خصوص اخبار کذب شبکه های ضد انقلابی در خصوص آماده باش ایران برای آغاز جنگ - قبل از انتشار کلیپ شهر آسمونی - www.MajidFazeli.com

مجید فاضلی
مجید فاضلی 9 دنبال کننده