گیم پلی جدید بازی Days Gone (روزهای رفته) قسمت سوم

925

همینطور "گیم پلی جدید بازی Days Gone (روزهای رفته) قسمت دوم" را از لینک https://www.aparat.com/v/Ice62 ، "گیم پلی جدید بازی Days Gone (روزهای رفته) قسمت اول" را از لینک https://www.aparat.com/v/p1rWR ، "مبارزه با باسی به نام Malphas در بازی Devil May Cry 5" را از لینک https://www.aparat.com/v/BRKHX ، "مبارزه با باسی به نام Sicked Vegetation در بازی Devil May Cry 5" را از لینک https://www.aparat.com/v/UHAON ببینید.