فیلم فرآیند جالب تولید قاشق، چنگال و چاقو

257

فرآیند جالب و حیرت انگیز تولید قاشق، چنگال و چاقو در قالب یک فیلم به نمایش درآمده است

پلاس فارس
پلاس فارس 131 دنبال کننده