کیت تست سنجش پارامترهای آب

230
کیت های تست سنجش پارامترهای مختلف آب از جمله : کیت تست اکسیژن . آمونیاک . آهن . PH. نیترات . نیتریت . کلسیم . منیزیم . و.... سنجش پارامترهای مختلف آب در آبزی پروری بسیار مهم میباشد و با کنترل این پارامترها میتوان کیفیت تولید را افزایش داد و سودآوری بیشتری را کسب کرد قیمت کیت ها ۱۰۰~۲۰۰هزارتومان و قابلیت صد بار استفاده آدرس : بندرعباس خیابان شهید کازرونی مجتمع آریا طبقه دوم واحد ۲۰۹ ۰۹۱۷۳۶۹۵۳۲۱-۰۷۶۳۲۲۲۹۸۷۱ abzykala.com
pixel