آموزش نرم افزار متلب MATLAB 20 دوره سرا

180

اعداد مختلط را در متلب را می توان به راحتی ایجاد کرد. برای این کار کافیست از j و i استفاده کرد

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده