ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

توسعه فردی، لازمه توسعه کسب‌وکار

362
جان ماکسول می گوید: هیچ سازمانی نمی تواند بزرگتر از رهبرش باشد . بدون رشد شخصیت رهبر سازمان، آن سازمان نمی‌تواند به اندازه کافی رشد کند. توسعه فردی، لازمه توسعه کسب‌وکار و بهبود شرایط زندگی است. در دوره یکساله بیزینس کوچینگ مدیران ایران، هم به توسعه فردی پرداخته شده و هم به توسعه کسب‌وکار. https://modiriran.ir/business-coaching ثبت نام در واتساپ : 09383644531
pixel