استارتاپ راه سریع پولدار شدن نیست

702

در این مصاحبه که در اسفند سال ۹۵ ضبط شده است، دو طرف به بررسی وضعیت اکوسیستم های کارآفرینانه و اکوسیستم های استارتاپی کشور می پردازند. Follow Me Online Here: Instagram: https://www.instagram.com/ghanemzadeh Twitter: https://www.twitter.com/ghanemzadeh Telegram: https://t.me/ghanemzadeh