مراسم گوشت خوری در اسپانیا

145

در کشور اسپانیا شهر سگویا خوردن بچه خوک مرسوم است که برای غذای #توریست ها مراسم جالبی دارند. یک بشقاب می تواند گوشت #خوک را برش دهد چون گوشت بچه خوک خیلی لطیف هست. آنها بچه خوک ها را در کوره ای بریان و می پزند سپس به صورت نمایشی برای نشان دادن لطافت و حساسیت این #گوشت با یک #بشقاب برش می دهند. بعد از برش ، بشقاب رو پرت می کنند روی زمین تا بشکند بعد شخص نمایش دهنده به مردم خوش آمد می گوید. Welcome to spain ! Welcome to Segovia ! Welcome to Candido !

تورج امین فر
تورج امین فر 114 دنبال کننده