قطعه ای از آهنگساز رومانیایی با صدای جادویی فلوت رامپال

19,291

قطعه آندانته و پِرِستو اثر ژرژ انسکو ، آهنگساز رومانیایی ، برای فلوت و پیانو با اجرای فلوت ژان پیِر رامپال ، نوازنده شهیر فرانسوی