تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد3 جلسه16

102
کانال دفتر آیت الله تبریزیان daftareayatollahtabrizian@ ــــــ شماره تماس جهت ویزیت تلفنی و سفارش دارو 02533803011 فروشگاه مجازی داروهای مرکز طب اسلامی https://markaztebeslami.ir ــــــ آیت الله تبریزیان : طب اسلامی با طب سنتی کاملا تفاوت دارد و جدا از یکدیگر هستند ، داروهای طب اسلامی را از مکان های معتبر تهیه کنید ـ آدرس کانالی که ذکر شد شامل سروش و ایتا و تلگرام می باشد - برای مشاهده همه قسمتهای تدریس کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان ، می توانید به لیست پخش همین کانال ، مراجعه کنید
pixel