شیرینی های محلی ساوه (نان قندی)

6,011
اموزش پخت نان قندی ساوه‌ای که بسیار خوش‌مزه است به مخاطبان پیشکش می شود. در این برنامه استاد رضوان گلکار حضور دارند که یکی از شیرینی‌پزهای حرفه‌ای کشور هستند.
pixel