فیلم حاجی واشینگتن .علی حاتمی

5,038

«باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.» این ویدئو کوتاه بخشی از فیلم ِ «حاجی واشینگتن» است که در سال ۱۳۶۱ توقیف شد و تا زمان حیات علی حاتمی اجازه ی پخش پیدا نکرد

آرش
آرش 18 دنبال کننده