طرحی و پیاده سازی فایروال های cisco ASA - پیش نیاز

729

خوب در ادامه مبحث آموزشی فایروال های Cisco ASA ، یک بخش به عنوان مقدمه و یا پیش نیاز تهیه شده که میتونید این بخش رو حتی قبل از ویدیو آموزشی روز صفر ببینید ( یکسری دوستان پیام داده بودن که بهتره یکم از مسایل پایه ای تر شروع کرد مجموعه رو و به خاطر همین موضوع تصمیم به تهیه این قسمت گرفتیم )