تریلر تمدن مجارستان در Civilization VI: Gathering Storm

1,369

اخیرا از دومین بسته گسترش دهنده برای عنوان Civilization VI با نام Gathering Storm رونمایی شد که این بسته بر روی محیط بازی و دیپلماسی تمرکز دارد. حال سازندگان از اوین تمدن جدید این بسته الحاقی رونمایی کرده اند که مجارستان تحت رهبری Matthias Corvinus می باشد.این نخستین باری است که شاهد حضور تمدن مجارستان در یک عنوان Civilization هستیم.

وینفون
وینفون 930 دنبال کننده