گوش فیل خوش رنگ و زایقه برای عید

467

Gosh Feel Afghani Dessert Eid Special Recipe مواد لازم برای گوش فیل چهار عدد تخم به حرارت خانه نیم گیلاس شیر نیم گرم نیم گیلاس روغن مایع بیکنگ پودر دو قاشق چ کمی نمک آرد سفید چهار گیلاس پودر شکر یک گیلاس هیل دو قاشق چ پسته روغن برای سرخ کردن باید گوش فیل را به حرارت متوسط پخته کنید تا رنگ خودرا تاریک نکند