رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق

38
GTsepand 29 دنبال‌ کننده
رویداد ارائه نیازهای فناورانه در حوزه ی اتوماسیون و ابزار دقیق ارائه نیازهای فناورانه شرکت نیروگاه پاکدشت دماوند ارائه دهنده: آقای مهندس درودیان
GTsepand 29 دنبال کننده
pixel