چرا باید روش درست تحلیل الگوی دو قلو را یاد بگیرم؟

614

الگوی دو قلو به دو قسمت تقسیم می‌شود: ۱) الگوی دو قلو سقف: نشان دهنده روند نزولی سهم ۲) الگوی دوقلو کف: نشان دهنده‌ی روند صعودی سهم. قسمت دهم / zoodtahlil.com

pixel