سمینار توسعه گردشگری در استان سمنان

498

سمینار توسعه گردشگری در استان سمنان با حضور مدیران اقتصادی و فعالان سرمایه گذاری گردشگری برگزار شد

pixel