تناقضات عهد جدید - دکتر بارت ارمن - ترجمه اسماعیل همّتی پژوهشگر مسیحیت

236
خداوند یگانه بی همتا 123 دنبال‌ کننده
236 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر بارت ارمن، استاد دانشگاه آمریکایی، که زمانی مبلغ مسیحی بود، دربارۀ تناقضات کتاب مقدس (عهد جدید) صحبت میکند. ایشان متخصص عهد جدید هستند و بیش از 30 کتاب دربارۀ کتاب مقدس و مسیح نوشته اند... New Testament Contradictions - Dr. Bart Ehrman ... ترجمه گویا از آقای اسماعیل همّتی

pixel