سعید امیر سلیمانی عضو جدید پویش #ما_حمایت_میکنیم

342

سعید امیر سلیمانی عضو جدید پویش #ما_حمایت_میکنیم درباره حمایت از تولید ملی می‎‏گوید.