دوره جامع مدیریت حرفه ای قراردادهای صنعت ساخت

34
مدت دوره: ۱۲۰ ساعت شروع دوره: ۹۸/۰۷/۲۵ برای ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. ثابت: ۷۷۲۴۰۴۸۲-۰۲۱ تلفن همراه: ۰۹۹۰۵۹۹۵۲۹۴
pixel