قاچاق رسمی!

254
شاید در مواجهه با عنوان قاچاق "رسمی" ، این سوال در ذهن مخاطب تشکیل شود که " مگر ممکنه؟! " اما پس از پی بردن به ضعف مدیریت ورود کالا به کشور از جانب مبادی رسمی گمرک، به روز نبودن تجهیزات کنترلی محموله های عظیم، خلاء های قانونی و نبودن اراده ای قوی برای مبارزه با قاچاق کلان کالا، درخواهیم یافت که حداقل در حال حاضر: " بله ممکنه!! " ستاویز | بازار ایرانی، کالای ایرانی https://sataviz.ir
pixel