خستـــــــــم

1,018

مخاطبم همه س.....نــــــــــــه هوا سرد نیست سرمای کلامت، دیوانه ام میکند بی رحم ! شوق نگاهم را ندیدی؟ تمامه من به شوق دیدنت، پر میکشید ولی … همان نگاه بی تفاوتتــــــــ برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود

❤️QUEEN❤️
❤️QUEEN❤️ 208 دنبال کننده
***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

***ارباب تاریکی*** ❤رها قوی باش و قوی برگرد =)❤

2 ماه پیش
ای لاویو سووووووو ماچ ما سیستر! (:♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡تا ساعت ۵ یا ۶ نیستم،برگشتم میام باهم حرف بزنیم عشق اجی =)) ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
..jack forever frost..

..jack forever frost..

2 ماه پیش
ام باش
..jack forever frost..

..jack forever frost..

2 ماه پیش
امممم نیستم میخواستم بشم ولی نیستم :) چون تقصیر تو نبود که...اون داییته حق داری ازش دفاع کنی
❤️QUEEN❤️
❤️QUEEN❤️ میای ویدیو آخرم؟؟؟داره آپلود میشه
..::::jack for ever frost::::.

..::::jack for ever frost::::.

2 ماه پیش
اممممم من قهر نبودم و نیستم :(
..jack forever frost..

..jack forever frost..

2 ماه پیش
امممم سلام
❤️QUEEN❤️
❤️QUEEN❤️ !!!!آفتاب از کدوم ور در اومده...چی شده..مگه با من قهر نبودی؟
…❤~۩۩quUiNe ЯoSɨw۩۩~❤…رومینا؟! لیندا؟!

…❤~۩۩quUiNe ЯoSɨw۩۩~❤…رومینا؟! لیندا؟!

2 ماه پیش
بای فور اور ؟؟؟؟؟ میخوای خفت کنم ؟؟؟ حالا مثلا میخوای بری چیزی قراره درس شه؟؟؟؟ همه چی خراب هم میشه .... خودت کمی فک کن ... بس نیست دیه ؟ بیایین یه بار برای همیشه این خداحافظی رو خلاص کنیم .... مگه مهدیه رو دوص نداری ؟ زهرا رو دوص نداری ؟ پ میخوای بری چ غلطی بکنی ؟ بمون -_-
❤️QUEEN❤️
❤️QUEEN❤️ اون مهدیه جواب منو نمیده خووو...مهدیه جک فراست...
..jack forever frost..

..jack forever frost..

2 ماه پیش
مریم مهدیه رفت تو ناراحتی زهرا دپه... کلا...من میرم.....اه
❤️QUEEN❤️
❤️QUEEN❤️ مهدیه؟؟دوستت؟؟؟ب خاطر من؟؟؟آخه چرا اینقد عذابم میدین..تو رو خدا منو ببخش