آموزش داوری کراس فیت توسط نیما ترقی فصل سوم

413
آموزش داوری کراس فیت-فصل سوم حرکات و تکنیک های Pulling این دوره آموزشی زیر نظر مربیان و داوران رسمی و بین المللی کراس فیت تدوین شده و جهت استفاده ورزشکاران و مربیان در دسترس قرار گرفته است. تهیه و تنظیم: نیما ترقی داور رسمی کراس فیت
pixel