ریاضی هفتم ، فصل اول ، درس 4 : راهبردهای حل مسئله ساده تر و روش نمادین

1,288
در این فیلم ما به راهبردهای حل مسئله ساده تر و روش نمادین می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18386-riazi7film-amoozeshihaftom
pixel