وان تاج ؛ اولین اپلیکیشن جامع مشاوره کشور

58

نصر: مهندس پیمان جهانی اسکوئی، مدیر اپلیکیشن وان تاج این اپ را اولین اپلیکیشن جامع مشاوره کشور معرفی می کند و معتقد است: مخاطبان این اپلیکیشن تمام اقشار مردم به منظور دریافت مشاوره در حوزه های مختلف را شامل می شود. این اپلیکیشن در هفتمین نمایشگاه فناوری های پیشرفته رینوتکس 2019 تبریز جهت بازدید کنندگان ارایه شد.