اولین فیلم از دستگیری روح الله زم مدیر کانال آمدنیوز

234
234 بازدید
اشتراک گذاری
اولین فیلم از دستگیری #روح_الله_زم فکر نمی کردم بازداشت بشوم. از مجموعه نظام عذرخواهی می کنم!
pixel