دکتر دینانی در همایش حکمت در ادبیات فارسی

2,043
دکتر ابراهیمی دینانی
دکتر ابراهیمی دینانی 489 دنبال‌ کننده
2,043 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

ای روی درکشیده به بازار آمده / خلقی بدین طلسم گرفتار آمده؛ عطار می گوید: همه آدمها طلسم شده اند. طلسم اینجا به معنی سحر و جادو نیست؛ آن چه طلسمی است که خلایق از آغاز تا امروز و تا پایان، گرفتار آن طلسم اند؟ طلسمی است که روی در کشیده به بازار آمده. یک شخصی با نقابی به بازار آمده، این کیست؟ کیست که نقاب بر کشیده و در همه جا حضور دارد؟ اطلاعات بیشتر در سایت philosophyar.net