بر مهر فروزنده و خورشید سلام،طاهره داوری،خوانش شیدا حبیبی

48
بر مهرفروزنده و خورشید سلام بر جام جهان نماى جمشید سلام اى ظلمت شب سیاهی ات پایان باد! بر روشنى و طلوع امید سلام ✍
1 سال پیش
Sheyda Habibi 99 دنبال کننده
pixel