تنفیذ حکم ریاست جمهوری-سه جهت گیری اصلی در دولت دوازدهم

502
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری | سه جهت گیری اصلی در دولت دوازدهم
بچه های قلم 2 هزار دنبال کننده
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel