هفتمین همایش جوانه های اندیشه سرویاسین: جـان و جـهـان، سوادمــالی

39

سخنرانی اولیه جناب آقای دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر) در رویداد هفتمین دوره همایش جوانه های اندیشه سرویاسین با موضوع «جان و جهان، سوادمالی» که این مراسم در تاریخ 28 آذرماه 1398 و در محل فرهنگسرای اندیشه شهر تهران با حضور جمعی از اعضای کارگاه اندیشه و میهمانان ارجمند توسط موسسه فرهنگی و پژوهشی جستجوگران سرویاسین برگزار گردید.

سرویاسین 7 دنبال کننده
pixel