روایت 60 ثانیه ای

1,170
وقتی مهارت محور آزمون استخدامی باشد، حتی افرادی که جامعه آنها را نادیده گرفته نیز موفق می شوند! ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر www.inre.ir
pixel