مجلس ما مثل پارلمان امریکا نیست

97

در این قسمت از برنامه تلویزونی «بدون توقف»، «پزشکیان»، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی به این سوال که «چرا مجلس ایران مانند مجلس امریکا شفافیت آراء ندارد» پاسخ می‌دهد.