طراحی آپارتمان مسکونی 24×12.5

1,799

آپارتمان سه طبقه و در به ساختمان هست که به صورت طبقات پیلوت،همکف و اول طراحی و موقعیت دسترسی آن تنها از قسمت شمالی صورت می پذیرد و سازه ساختمان اسکلت بتنی می باشد.

خانه معمار
خانه معمار 1 دنبال کننده