آیا آقای سریع التصویب را می شناسید؟؟؟

147
برجام، اف ای تی اف، و فردا.... همه این لوایح مثه آب خوردن توسط آقای سریع التصویب تصویب شد. به امید بیدار شدن مردم.
pixel