ثریا | بررسی تحریم های جدید آمریکا (مادر تحریم ها)

647

بررسی تحریم های جدید آمریکا (مادر تحریم ها) و تأثیر آن روی برجام. با حضور سید مصطفی خوش چشم، کارشناس سیاست خارجی و دکتر فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه تحریم ها.

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده