حرکت بسیار زشت و تمسخر مهمان توسط مجری در آنتن زنده!

1,261

مجری این برنامه (اختیاریه از شبکه 5 تهران) فرزند یکی از مدیران ارشد صداوسیما است.

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 19.4 هزار دنبال کننده