قدرت ذهن

682

کلیپی درباره قدرت ذهن برایتان آماده کردم که می‌تواند به هدفگذاری کردن شما خیلی کمک کند.

filimo
اتاق تاریک
%92
فیلم داستان زندگی زن و شوهری است به نام فرهاد و هاله که به همراه فرزند خردسالشان به تازگی به یکی از شهرک های تازه تأسیس اطراف تهران نقل مکان کرده اند و به واسطه زندگی در این محله روال زندگی شان دست خوش تغییراتی می شود.