کارگاه آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت و درمان -دانشگاه پزشکی فسا

677
کارگاه آشنایی با قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت و درمان ویژه مسوولین و کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا
سازهای ناکوک
%65
کارگردان: علی حضرتی مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
سازهای ناکوک
pixel