ظاهر پرست نباشیم

250
راز مادری 10 دنبال‌ کننده
یونیسف این ویدیو را در حمایت از کودکان بیخانمان ساخته است. کودک 6 ساله ای به نام آنانو یکبار در لباس تمیز ویکبار در لباس کودکان بی خانمان در خیابان و رستوران رها می شود. رفتار مردم با آنانو در لباس بی خانمان آنقدر نامهربانانه است که در صحنه ای او رستوران را گریان ترک می کند و فیلمبرداری متوقف می شود. به امید روزی که با همه ی کودکان بدون قضاوت و با مهر برخورد کنیم.
راز مادری 10 دنبال کننده
pixel