روضه حضرت عباس(ع)

52,592

خداوند حادثه عاشورا و امام حسین(ع) را به عنوان عزیزترین روزها و بالاترین نعمت ها به مسلمانان و بلکه جهانیان عنایت کرده است