توسعه روستائی (برنامه کنکاش،28 تیرماه 1397)به زبان ترکی

40
برنامه کنکاش به بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان آذربایجان شرقی می پردازد. در این ویدئو دکتر محمد فاریابی بعنوان کارشناس با مهمانان برنامه آقایان دکتر شهرتی فر، اعزازی، و دکتر بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی در خصوص مشکلات روستاها ، اشتغال در روستا، مهاجرت به شهرها، تبدیل روستاها به شهرها و غیره به بحث و گفتگو می پردازد.
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel