آیا همسران پیامبر ص جزو اهل بیت هستند؟

63
بسم الله الرحمن الرحیم شبهه: آیا همسران پیامبر ص جزو اهل بیت هستند؟ رسول الله و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین ع و فاطمه س اینها جزو اهل بیت هستند حتی از زوجات رسول الله هم جزو اهل بیت نیستند
pixel