آموزش دوخت زیپ مخفی - نصب لایی

21,913
21,913 بازدید
اشتراک گذاری
همیشه برای دوخت زیپ به محل دوخت لایی می چسبانیم. لایی ای را که انتخاب می کنیم 2 تا 2.5 سانتی متر به طول زیپ به اضافه 1 تا 2 سانتی متر که می تونه پایین تر از نقطه موازنه باشه. لایی رو طوری می چسبانیم که 2 میلی متر از محل دوختمون به سمت لباسمون داخل بشیم تا مطمئن شویم که موقع دوخت درگیر دوخت زیپ خواهد بود.
pixel