مهار حریق گسترده هتل آسمان

142
آتش در هتل آسمان پس از ساعت ها آرام گرفت
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel