نحوه مونتاژ قالب های گرین وافل و سایز قالب ها

7,580
مجتمع تولیدی صنعتی a.s 23 دنبال‌ کننده
7,580 بازدید
اشتراک گذاری
بستن قالبها : این قالب با ابعاد، طول cm 50 ، عرض 60 سانتی متر و ارتفاع 25 سانتی متر طراحی شده است . كه با توجه به نقشه های محاسباتی می توان قالب ها را به یكدیگر تا طول مورد نظر توسط پیچ هایی مناسب متصل ساخت این عمل همچنین باعث افزایش قدرت باربری قالب ها و نیزكاهش زمان حمل و اجرای سقف می گردد . لازم به ذكر است در محل اتصال قالب به تیرهای اصلی و ژوئن ها قطعه الحاقی قالب به صورت در پوشی به عرض 15 سا
pixel