طنز واکنش جهرمی به سخنان دکتر روحانی با مسئول مجازی

2,469
طنز واکنش وزیر ارتباطات به سخنان دکتر روحانی اینبار با مهدی محمدیان مسئول مجازی
pixel