بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس

67
هفتم مهرماه روز شهادت جمعی از فرماندهان رشید قوای مسلح نظام اسلامی ایران و روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس نامگذاری شده است. ویدئویی در این خصوص آماده شده که در ادامه مشاهده می‌کنید.
pixel